Sportovně jazyková Mateřská škola Marina s.r.o.

Sport a jazyky

SPORT

Naší velkou snahou je vést děti ke zdravému životnímu stylu a hlavně sportu. Naše školka je zařazena v několika zajímavých sportovních projektech a hlavním sportovním odvětvím v naší školce je plavání a všeobecná pohybová příprava dětí předškolního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Podporujeme děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované důležité je, aby se hýbaly. Máme vypracované ke každému sportu koncepce.

Plavání

Děti v naší školce chodí 4x týdně plavat a jsou rozdělení do výukových skupin. Plavecký výcvik probíhá v areálu školky a je řízen vyškolenými instruktorkami plavání s certifikací MŠMT. Výcvik probíhá v dopoledních hodinách, celoročně v rámci tělesné výchovy. Děti se ve vodním prostředí krásně uvolní, protáhnou si veškeré svaly a také posílí svalstvo a naučí se základním plaveckým dovednostem. V letních měsících chodíme s dětmi plavat i odpoledne. Naše děti jsou pak velmi dobře připraveny v plaveckých kurzech, které jsou podporovány MŠMT stran výuky na základních školách.

Všeobecná pohybová příprava

Děti se naučí

 • ovládat své tělo
 • správně běhat
 • udělat kotrmelec
 • skákat, padat
 • nebát se míče
 • základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času

JAZYKY

Tak jako je důležité v dnešní době podporovat u dětí výuku cizích jazyků, tak by ale měly děti zvládat v první řadě svůj jazyk mateřský. Chceme zdůraznit, že nejsme jazyková školka ve smyslu anglicko-česká, ale co je pro nás důležité být v první řadě česká školka s kvalitní výukou mateřského jazyka a naše budoucí školáky jazykově připravit tak, aby v první třídě bez větších problémů a stresu zvládli čtení a psaní. U běžných poruch a vad řeči u dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk. Nejčastějšími poruchami jsou chybná výslovnost hlásek L, R, Ř a sykavek. Dítě v předškolním věku je již schopno se soustavně učit. Nervový systém dítěte je již dostatečně zralý pro ovládání tak složitého aparátu, jakým jsou naše mluvidla. Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli promeškat k nápravě vad či nedostatků v řeči dítěte. Dítě bude poté dobře připraveno na vstup do základní školy.

Logopedické prevence

Ve spolupráci s klinickým logopedem, pořádáme logopedickou poradnu. Logoped nejdříve u dětí provede vstupní depistáž a poté s dětmi dále pracuje v rámci logopedické prevence. Pedagogové na základě výsledků vyšetření dítěte a po konzultaci s logopedem zařazují jazykové chvilky s jednotlivými dětmi, ve kterých trénují cviky, jež mají pomoci odstranit nesprávnou výslovnost dítěte. V naší školce máme akreditované logopedické asistenty s certifikací MŠMT.

Do výcviku jsou začleněny následující aktivity

 • dechové cvičení,
 • cvičení polohování a hybnosti jazyka,
 • cvičení mimických svalů,
 • artikulace rtů,
 • cvičení na uvolňování mluvidel,
 • procvičování jednotlivých hlásek za použití obrázků,
 • pexesa,
 • domina,
 • popis obrázků,
 • samostatné vyprávění,
 • recitace říkadel a jednoduchých básní.

Do logopedické prevence začleňujeme i rodiče, kteří mají k dispozici možnost konzultace s logopedem.

Anglický jazyk

Především je třeba říci, že aktivity s osvojováním cizího jazyka nejsou pro děti zátěží, ale lákavou hrou. Poskytujeme dětem široké spektrum smyslových zážitků, které vytvářejí přirozené prostředí, ve kterém si malé děti osvojují anglický přízvuk, cvičí svá první slova a utvářejí slovní zásobu. Děti se učí v naší školce anglický jazyk především hrou, poslechem hudby, skrze pohyb a zábavu. Anglický jazyk se učí děti denně a dvakrát týdně s rodilým mluvčím.

MŠ Marina © 2016 | Vytvořilo CMS a Anawe
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.