Sportovně jazyková Mateřská škola Marina s.r.o.

Profil Mateřské školy Marina s.r.o.

Jsme soukromá mateřská škola a jako jedna z mála ve Středočeském kraji, můžeme nabídnout nadstandardní prostory s velkou zahradou, vnitřním bazénem a dětským hřištěm. Je důležité, že naše mateřská škola získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Akreditace Vám, rodičům, garantuje, že mateřská škola je provozována v prostorech, které byly k tomuto účelu schváleny příslušným stavebním úřadem. Zaručuje Vám kladná vyjádření od krajské hygieny, hasičů a všech dalších dotčených orgánů, které definoval pro schválení provozu stavební úřad. Máte jistotu, že naše školka byla státní správou shledána jako bezpečná, vyhovující pro celodenní pobyt Vašeho dítěte, má dostatečné hygienické zázemí apod.

Dalším faktorem, který hodnotí ministerstvo při schvalování akreditace, je odborná způsobilost personálu školky, zejména ředitele školky a pedagogických pracovníků. Zásadním předpokladem je vyhovující školní vzdělávací program, který musí mít každá akreditovaná školka.

Díky posouzení výše uvedených faktorů máte jistotu, že filozofie a vzdělávací program naší školky je smysluplný a s Vašimi dětmi pracuje kvalifikovaný personál. Jednou z výhod akreditovaných školek jsou pravidelné návštěvy České školní inspekce, která kontroluje kvalitu školky, hodnotí ji a má právo navrhnout ministerstvu odebrání akreditace, pokud není školka hodnocená minimálně jako „dobrá“.

Hodnocení ČŠI Inspekční zpráva ČŠI

 

Školkový program

Vzdělávací program vychází z rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Při vážném zájmu o naši školku je v tištěné podobě náš vzdělávací program k dispozici, rodiče obdrží i informační Bulletin naší školky, kde je dopodrobně popsán náš vzdělávací program a veškeré aktivity - tento dokument záměrně nezveřejňujeme on-line.

 • Děti vedeme ke sportu, tančíme a běháme, každý týden plaveme, děti jsou rozděleny do výukových skupin podle zdatnosti plaveme. Snažíme se děti maximálně motivovat ke zdravému životnímu stylu. 
 • Snažíme se o kvalitní výuku českého jazyka, spolupracujeme s logopedy a ve školce máme akreditované logopedické asistenty.
 • Děti pomalým nenásilným způsobem seznamujeme s anglickým jazykem každý den, dvakrát týdně vyučuje v naší školce rodilý mluvčí.
 • V naší školce máme dvě třídy první je koncipována pro naše nejmenší školáčky od 2-4 let Mimi Marina třída pro 15 dětí. Druhá třída je pro starší školáčky 4-6let kde jsou děti rozděleny do dvou výukových skupin dle věku a hlavně dle schopností,  jedna skupina max. 14 dětí, klademe důraz na individuální vzdělávání.
 • Děti jsou zařazeni a cvičí podle projektu ,,Celé česko se hýbe" Děti na startu.
 • Podporujeme u dětí emoční inteligenci.
 • Každý den dětem čteme, podporujeme projekt ,,Celé Česko čte dětem".
 • Nabízíme dětem program taneční a hudební výchovy.
 • Vyučují u nás i muži
 • Spolupráce s rodiči je důležitou součástí našeho vzdělávání

Rodiče jsou velmi důležitým členem našeho týmu a komunikace s nimi je v naší školce velmi otevřená a připravená na jakoukoliv diskuzi a popřípadě pomoc z naší strany. Budeme velmi rádi za Vaše připomínky a podněty ke zlepšení naší péče o Vaše děti  a zároveň oceníme pokud se budete aktivně podílet na našich akcích pořádaných školkou a tím přispějete ke stmelení našeho kolektivu mezi ostatními rodiči a dětmi.

Děti a vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání máme připravenou velmi kvalitní a propracovanou koncepci vzdělávání zaměřenou na pohyb, samostatnost, jazyk a řeč, manipulaci, vnímání, pravidla, myšlení, paměť, tvořivost a znalosti. Naše příprava je vedena hravou a pro děti zábavnou formou. Pokud si bude chtít dítě procvičovat některé úkoly i doma, bude fajn ho v tom podpořit. Na předškolní přípravě se podílejí všichni pedagogové a při specifických poruchách učení vede přípravu speciální pedagog a spolupracujeme s SPC a Pedagogicko-psychologickou poradnou.U každého našeho předškoláčka máme vypracovanou hodnotící tabulku s pokroky či s případnou nápravou. Tyto tabulky zasíláme rodičům emailem a konzultujeme případné dotazy. Na rozdíl od přípravných tříd nebo 0tých ročníků základních škol, které nejsou koncipovány pro všechny děti ,chceme našim dětem zachovat kvalitní výuku a dobrou přípravu na vstup do základní školy , ale zároveň jim ponechat ještě velký kus dětství formou hry a všech školkových aktivit, které náš program nabízí- zahradu, plavání, mnoho hraček a indiv.odpočinek a prostě je nechat ještě chvilku v tom klidném a fantaziíí naplněném dětském světě :-)

Design školky a její program

Každý rok obměňujeme design školky, který je tématicky zaměřený k pohádkovým bytostem a ty nás poté provází celý školní rok. Děti se tak mohou těšit, že každě září nastoupí do jinak vybavené třídy a tím na ně čeká vždy nějaké překvapení... viz fotogalerie design školky.

Facebook a Instagram pro naši školku ne!

Sociální sítě hýbou internetovým světem a tou největší a nejpopulárnější je bezesporu Facebook a Instagram.

Je to jistě v dnešní době zajímavá a účinná forma reklamy, nicméně se domníváme a také ztotožňujeme  s názorem odborníků, že pro mateřskou školu je to reklama zcela nevhodná. Pro nás je důležité chránit soukromí dětí a proto naše aktuální fotografie a videa ukládáme do zaheslovaných složek, kam mají přístup pouze rodiče dětí ze školky.  Drobnou formu prezentace naší školky jsme umístili na webové stránky v sekci fotogalerie.

Měsíc srpen zavřeno proč?

Jednoduše pro to, že našim klientům chceme nabízet stále to nejlepší a s tím souvisí i kvalitní příprava na další školní rok. To znamená, že když chceme vše důkladně připravit za plného provozu to opravdu není možné. Každý rok malujeme celou školku, sanitujeme hračky, plavecký bazén, každý rok měníme koberce, vybavujeme třídu a vždy pozměníme trochu designově interiér, aby se měly děti na co těšit, připravujeme vzdělávací program. A pedagogové mají nařízeno odpočívat a načerpat mnoho sportovních a duševních sil na další rok pro naše milované školkové dětičky :-)

Naši pedagogové

 • Mgr. Kateřina Aschermannová - speciální pedagog, andragog, zdravotník, ředitelka mateřské školy
 • Lenka Votavová- pedagog, zdravotník
 • Bc.Dominika Landová - pedagog, sportovní výchova
 • Alena Kouglová - pedagog a asistent pedagoga výtvarná výchova
 • Nikola Klierová - pedagog, sportovní výchova
 • Klára Lišková - pedagog a asistent pohybové přípravy, manager školky
 • Ilona Kaňová - asistent pedagoga
MŠ Marina © 2016 | Vytvořilo CMS a Anawe
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.